Новости
22 Июля 2015

Научно-практическая конференция «Диалектика противодействия коррупции»-2015

Подробнее>>

   

16 Июня 2015

Профессору Якову Ильичу Гилинскому – 81 год!


15 Апреля 2015

 

Переработанная и дополненная криминология

Подробнее


30 Марта 2015
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ "ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ" В ГОРОДЕ НИКОЛАЕВ
   


«ШКОЛА МЕДІАТОРІВ»

(проект Луганського гуманітарного центру)

 

 

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

 

Назва організації: Луганський гуманітарний центр

 

 Керівник організації:  В.І. Поклад, директор ЛГЦ

 

Адреса організації: м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5.

 

Ім'я керівника проекту: О.С. Звонок

 

 

            Електронна пошта: LHC1992@yandex.ru

 

            Інформація про банківський рахунок:

Луганський гуманітарний центр

Код ОКПО - 13412359

Номер рахунку 26002010025129 

Назва та адреса банку ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»                                    

МФО 307770

Код ОКПО - 14360920

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Луганський гуманітарний центр (ЛГЦ) зареєстрований 17 вересня 1992 року Луганською обласною державною організацією як незалежна обласна науково-дослідницька та інноваційна благодійна громадська організація.

Метою ЛГЦ є вивчення, збереження та розвиток елементів цивілізованого, гуманного суспільства в регіоні шляхом реалізації гуманітарних ініціатив та проектів своїх членів. Основною формою діяльності ЛГЦ є проведення досліджень з проблем формування та розвитку елементів цивілізованого, гуманного суспільства та впровадження їх результатів у життя. Для реалізації конкретних програм і проектів членами ЛГЦ створюються творчі колективи за такими напрямами:

організація та проведення незалежних наукових експертиз та консультацій (з 1992 року щорічно такі послуги надавались керівництву обласної державної адміністрації, різних управлінь ОДА, обласної Ради, народним депутатам України, представникам органів місцевого самоврядування тощо);

проведення соціологічних досліджень з актуальних проблем економіки, політики, культури, міжнаціональних відносин (усього проведено понад 60 досліджень громадської думки жителів м. Луганська та Луганської області для обласної державної адміністрації, обласної Ради, УМВС, органів місцевого самоврядування тощо);

діяльність по розвитку культурних та наукових зв’язків з жителями різних регіонів України та народами інших держав (члени ЛГЦ активно співпрацюють з Соціологічною асоціацією України, Кримінологічною асоціацією України, Товариством конфліктологів України тощо);

формування та розвиток альтернативних форм гуманітарної освіти, підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів різних сфер діяльності (з листопада 2002 по червень 2003 року діяла Програма сприяння психологічному розвитку дітей та юнацтва, в ході якої проводились консультації, індивідуальні та групові заняття з психологічної діагностики та корекції, тренінги спілкування, індивідуального та особистісного росту, соціальної адаптації тощо);

проведення конференцій, «круглих столів», семінарів з гуманітарних проблем (такі заходи проводяться щорічно, серед тих, які мали найбільший резонанс – «круглі столи» з проблем шахтарських пікетів, з проблем взаємодії міліції з населенням та семінари-тренінги працівників МВС з проблем попередження насильства);

благодійна діяльність (після трагічної загибелі одного із засновників ЛГЦ власного кореспондента газети «Київські відомості» Петра Шевченка членами організації був створений благодійний фонд його імені, за рахунок коштів якого були успішно вирішені побутові проблеми родини загиблого журналіста);

Інформація про гранти, отримані Луганським гуманітарним центром

 

Термін

Сума

Донорська організація

Тема проекту

1.   

Січень – березень 2004

1

Представництво ООН в Україні

Луганський обласний центр «Чоловіки проти насильства»

2.   

Квітень – травень 2004

8

Представництво ООН в Україні

 

Наукове дослідження «Етногендерні образи у сучасному українському суспільстві»

3.   

Березень – грудень 2005

34

Міжнародний фонд «Відродження»

Луганський інформаційно-освітній центр з проблем застосування Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод

4.   

Жовтень 2005 – травень 2006

21

Посольство США в Україні

Захист прав людини та розвиток демократичних ініціатив у Луганському регіоні

 

 

 

 

ПАРТНЕРИ У ВИКОНАННІ ПРОЕКТУ:

 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка,

Луганське обласне відділення Товариства конфліктологів України,

Луганська обласна група медіації.

 

 

короткий опис проекту:

 

У межах проекту «Луганська школа медіації» передбачається реалізація навчального курсу «Медіація (посередництво) у юридичній практиці» (48 годин) шляхом проведення семінарів-тренінгів, що мають  на меті надати учасникам знання та навички щодо:

-         актуальних проблем демократизації суспільства та гуманізації  досудового захисту прав людини, розвитку примирного руху в Україні;

-         основ медіації як ефективного інструменту вирішення юридичних конфліктів;

-         можливостей нового Кримінального процесуального кодексу  щодо посередництва при примиренні сторін юридичного конфлікту;

-         вразливих місць в усвідомленні населенням основних переваг посередництва та примирення;

-         проведення заходів із здійснення посередницько-примирної  діяльності;

-         документування медіативних процедур.

 

     

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ:

 

Шість місяців.

 

ОПИС ПРОЕКТУ:

 

  1. ОБГРУНТУВАННЯ:

 

Права та свободи людини можуть  реально забезпечуватися лише в умовах реалізації потреб та інтересів конкретних індивідів та функціонування ефективних демократичних інституцій, які сприяють усебічній реалізації толерантності, плюралізму тощо. Утім, в Україні до цього часу стан реалізації прав людини щодо вирішення конфліктних ситуацій не відповідає світовим стандартам. Зокрема, належним чином не використовуються правові механізми медіації та фасилітації, прав людини та основних свобод на альтернативу в вирішенні конфліктів, а національні суди не користуються авторитетом у громадськості й не є реально незалежними; міліція неналежним чином виконує примирну функцію та має низький рівень довіри з боку населення; діяльність державних органів не є відкритою та прозорою тощо.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

 

Стратегічна мета проекту.

Процес становлення правової держави з приматом прав людини ставить задачі вирішення протиріччя між особистістю та нормами закону.  Демократизації всіх сфер нашого життя супроводжується   зростанням конфліктних ситуацій як між індивідами, так і соціального напруження в цілому. У цих умовах, проблеми підвищення рівня теоретичних і практичних знань і загальної конфліктологічної культури юристів, пошук нового ринку юридичних послуг набувають  особливої актуальності.

У повсякденній діяльності юристів знання теоретичних основ та володіння практичними навичками й уміннями в застосовуванні новітніх конфліктологічних технологій у конструктивному вирішенні конфліктів юридичної сфери мають важливе значення та надає великі перспективи в конкуренції за клієнта.

Протягом останніх років зроблені значні кроки у напрямку розробки та впровадження в практику новітніх  технологій  вирішення конфліктів, перш за все, пов’язаних із застосуванням принципово нових соціопсихотехнічних засобів у формі медіації та фасилітації. Важливим є  також створення передумов  для розвитку конфліктологічної культури населення  по сприйняттю нових можливостей в вирішенні конфліктів.

   Найближчі цілі проекту:

            надати освітні (навчальні) послуги учасникам проекту, які повинні знати основні концептуальні положення застосування новітніх конфліктологічних технологій, сучасний стан і тенденції їх розвитку; положення та рекомендації науки щодо застосування конфліктологічних прийомів і методів під час роботи з суб’єктами юридичного конфлікту; формування та використання системи посередництва (медіації);  алгоритми ефективного застосування новітніх конфліктологічних технологій у практичній діяльності з профілактики і вирішення конфліктних взаємовідносин;

            сприяти розвитку навичок і вмінь використання основних способів управління конфліктами в конструктивному напрямі. Слухачі повинні вміти застосувати новітні конфліктологічні  прийоми і методи задля  попередження та вирішення конфлікту; використання одержаної під час дослідження  конфлікту первинної інформації про позиції та інтереси сторін, правильної оцінки конфліктних  ситуацій та визначення напрямів (планування) вирішення конкретного конфлікту шляхом (фасилітації) висування і перевірки варіантів вирішення конфлікту, та фіксації результатів домовленостей.

 

     

  1. Ресурси необхідні для виконання проекту

 

Необхідний персонал:  

Науковий керівник проекту, менеджер проекту, викладачі-тренери, бухгалтер проекту, секретар проекту.

 

Обладнання:

Комп’ютер, принтер, медіапроектор

 

Інше:

Папір, ручки, папки, блокноти, роздаткові матеріали.

 

 

  1. Результати та ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ:

 

Проект зорієнтовано на практикуючих юристів, психологів, соціальних працівників   студентську молодь, які прагнуть посилити власну базову підготовку за рахунок засвоєння знань та навичок фахового медіатора.

 

Короткострокові результати реалізації проекту.

По-перше, шляхом проведення семінарів-тренінгів буде вивчено стан свідомості юристів   та їх ставлення до посередницько-примирних цінностей і окремих проблем захисту прав людини.

По-друге, громадськість та представників влади буде поінформовано про найбільш гострі проблеми у сфері дотримання прав людини на альтернативу (суду) в вирішенні конфліктів та про найбільш ефективні механізми їхнього захисту. 

По-третє, у роботі семінару-тренінгу братимуть участь загалом близько  50 чоловік, у тому числі практикуючі юристи, психологи, соціальні працівники та студенти, які отримають можливість ознайомитися з новими методиками та підходами та в майбутньому зможуть  використовувати їх для ефективної роботи; обмінятися досвідом своєї професійної діяльності; скоординувати зусилля з втілення в життя спільних заходів. 

 

Довгострокові результати реалізації проекту.

По-перше, будуть запропоновані можливі шляхи підвищення ефективності захисту прав людини на альтернативне вирішення конфліктів та перспективні напрямки реалізації правової реформи на рівні застосування сучасного Кримінального процесуального кодексу.

По-друге, спільне обговорення на семінарах важливих проблем, сприятиме налагодженню професійних зв’язків між учасниками проекту щодо посередницько-примирної діяльності.

По-третє, висвітлення ходу реалізації проекту через ЗМІ та опублікування результатів проекту в вигляді збірки матеріалів  дозволить привернути увагу громадськості до проблем посередницько-примирної діяльності та прав людини на альтернативне (суду) вирішення конфліктів, що сприятиме формуванню в правовій свідомості мешканців   регіону демократичних ціннісних орієнтирів, підвищенню рівня громадської активності населення. Опубліковані результати проекту стануть корисним матеріалом під час навчання студентів – майбутніх правозахисників, юристів, психологів, соціальних працівників тощо.

 

  1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

-  Організаційні збори (2 години).

- Модуль 1. Вступ до медіації.   Заняття 1.       Становлення,   розвиток  та місце посередництва  (медіації) в Україні  (4 години).

- Заняття 2. Процес посередництва (медіації). Поняття,     активне слухання і мова   в медіації. Алгоритм медіації (6 годин).

- Заняття 3. Попередня фаза процесу посередництва (медіації). Переговорний процес (6 годин).

-  Навчальне тестування учасників занять по 1 модулю «Вступ до медіації»; інтерактивна взаємодія у формі ділових та рольових ігор (6 годин).

- Модуль 2 Медіація як процес. Заняття 4. Позиції та інтереси в конфлікті (6 годин).

- Заняття 5. Пошук шляхів  вирішення конфліктної   проблеми  (6 годин).

-         Заняття 6. Вихід із процесу посередництва (медіації). Документальна фіксація процесу медіації (6 годин).

-         Заключне навчальне тестування учасників занять. Проведення участниками рольових медіаційних зустрічей з супервізією. Обмін досвідом медіації: «круглий стіл» учасників семінару  з успішними медіаторами,  випускниками  попередніх  років  ( 6 годин)

 

 

 
 

Обратная связь
Наши партнеры

lduvs_smoll

cclub2

 ociopk 

sc01 

crimpravo_ru 

 

© 2007-2009, Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии.
При использовании материалов сайта, ссылка на
criminolog.lg.ua обязательна.